Ikopa
Fanasana akanjo ao amoron'ny renirano Ikopa, akaiky Antananarivo
2003/10/18 13:28