Mangoro
Ny ony Mangoro amin'ny tetezana mankany Toamasina
2003/10/26 11:09
18° 52' 36" S 48° 06' 24" E