Voambolana momba ny fanabeazana ny tanora ho olom-pirenena