Mpiara-miasa
Anarana:Yves Pitot de La Beaujardière (1938-2007)
Andraikitra sahanina:Mpanolotsaina eo amin'ny lafiny fitaovana sy lôzisialy

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa