Toe-karena : hanina
              anakorana 2006/10/28
15° 20' 55"S 49° 34' 59"E

avy amin' ny ranomasina