Haitoetany : tanàna
              Analavory 2005/06/27 14:15
18° 58' 29"S 46° 42' 59"E