Haitoetany : tanàna
              Betsimitatatra 2003/10/04 18:05
18° 52' 42"S 47° 28' 46"E