Haitoetany : temdrombohitra, saha
              Iharanandriana 2003/10/24 17:07
19° 11' 00"S 47° 29' 30"E

Iharanandriana, akaikin' i Behenjy