Haitoetany : renirano, farihy
              Mangoro-Onive 2018/10/14
19° 43'S 48° 03'E

Ny fihaonanan' ny ony Mangoro (loko maitso) sy Onive (loko mena)