Toko sy andininy momba Ozay

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.31 ary Abisoa niteraka an' i Boky; ary Boky niteraka an' i Ozy; Abisoe niteraka an' i Boksì, Boksì niteraka an' i Ozì, Abishua engendra Buqqi, Buqqi engendra Uzzi,
...............
1Tt / 1Tan 6.36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah, Boky no zanakalahin' i Abisoa, Ozy no zanakalahin' i Boky, Zerahia no zanakalahin' i Ozy, Boksi zanany, Ozì zanany, Zaraiasa zanany, Buqqi son fils, Uzzi son fils, Zerahya son fils,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 7.4 The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, zanak' i Zerahia, zanak' i Ozy, zanak' i Boky, zanak' i Zarahiasa, zanak' i Ozì, zanak' i Boksi, zanak' i Abisoe, fils de Zerahya, fils de Uzzi, fils de Buqqi,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.25 Palal the son of Uzai, over against the turning of the wall, and the tower which lieth out from the king' s high house, that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Parosh. Ary Palala, zanak' i Ozay, koa, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny fiolahana sy izay mandroso eo amin' ny tilikambo ambony, eo amin' ny ranon' ny mpanjaka, eo akaikin' ny tokotanin' ny trano-maizina. Manarakaraka io koa dia Pedaia, zanak' i Parosy. Falela zanak' i Ozì, nanamboatra teo an-tandrifin' ny zorony sy ny tilikambo avo izay mibohitra eo alohan' ny tranon' ny mpanjaka, akaikin' ny tokotanin' ny tranomaizina. Après lui Palal, fils d' Uzaï, répara vis-à-vis de l' Encoignure et de la tour qui fait saillie sur le Palais royal supérieur et est située dans la cour de la prison. Après lui Pedaya, fils de Paréosh, répara