Habaka samihafa voatanisa ato

Hevitra manodidina Adiresin'ny habaka Ireo teny no manondro ny habaka