Toko sy andininy momba Jitreama

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 3.5 And the sixth, Ithream, by Eglah David' s wife. These were born to David in Hebron. ary ny fahenina dia Jitreama, tamin' i Egla, vadin' i Davida. Ireo no naterak' i Davida tao Hebrona. Ary Jetraama naterak' i Eglà vadin' i Davida, no fahenina. Ireo no zazalahy naterak' i Davida tao Hebrona. le sixième Yitréam, né d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David, à Hébron.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife. Sefatia, zanak' i Abitala, no fahadimy; Jitreama, zanak' i Egla vadiny, no fahenina. Safatiasa zanak' i Abitala, fahadimy; Jetraama zanak' i Eglà vadiny, fahenina. Shephatya le cinquième, d' Abital; Yitréam, le sixième, de Égla sa femme.