Toko sy andininy momba Sefiona

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli. Ary ny zanakalahin' i Gada dia Zifiona sy Hagy sy Sony sy Ezbona sy Erý sy Aroda ary Arely. Zanak' i Gada: Sefiona, Hagì, Sonì, Esbòna, Herì, Arodì ary Arelì. Les fils de Gad : Çephôn, Haggi, Shuni, Eçbôn, Éri, Arodi et Aréli.