Toko sy andininy momba Eliada

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 11.23 And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah: Ary Andriamanitra nanangana fahavalo koa hanohitra an' i Solomona, dia Rezona, zanak' i Eliada, izay efa nandositra an' i Hadadezera tompony, mpanjakan' i Zoba. Nananganan' Andriamanitra fahavalo hafa koa Salomona, dia Razona, zanak' i Eliada, izay nandositra niala tao amin' i Adarezera tompony, mpanjakan' i Soba. A Salomon Dieu suscita aussi comme adversaire Rezôn, fils d'Élyada. Il avait fui de chez son maître Hadadézer, roi de Çoba ;