Mpiara-miasa
Anarana:Cedric de La Beaujardière
Asa atao:Senior Software Engineer
Andraikitra sahanina:Injeniera lôzisialy

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa