Mpiara-miasa
Anarana:Dr. Ileana Paul
Asa atao:Canada Research Chair in Linguistics, The University of Western Ontario
Andraikitra sahanina:Mpanolotsaina amin'ny lafiny haiteny

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa