Kartashôva
Resadresaka tsotra amin' ny teny Malagasy sy Rosiana
<=     =>
<=     =>