Onive
Andriamamovoka: riana voalohany amin' ny renirano Onive any Tsinjoarivo
2003/10/23 10:42
19° 38' 18" S 47° 41' 00" E