Voambolana ampiasaina eo amin' ny fanabeazana ny tanora ho olom-pirenena