Toko sy andininy momba Adramita

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 27.2 And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us. Ary rehefa nirotsaka an-tsambo avy any Adramytena izay efa handeha hitety ny sisin-tanin' i Asia izahay, dia lasa nandeha; ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy any Tesalonika. Dia niakatra tamin' ny sambo anankiray avy any Adramita hanaraka ny sisin-tanin' i Asia izahay, ka nony voampakatra ny vatofantsika, dia niainga; ary niaraka taminay koa Aristarka Masedoniana avy any Tesalonika. Nous montâmes à bord d' un vaisseau d' Adramyttium qui allait partir pour les côtes d' Asie, et nous prîmes la mer. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique.