apaisezvous   
mitonia
sois calme, soyez calme, apaises-toi, apaisez-vous [3.1]