Toko sy andininy momba Kale

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, Ary nivoaka avy tamin' izany tany izany izy ka nankany Asyria, dia nanorina an' i Ninive mbamin' i Rehobot-ira sy Kala Avy ao amin' io tany io izy dia nankany Asora, ka nanorina an' i Niniva, Rekobota-Ira, Kale, De ce pays sortit Ashshur, et il bâtit Ninive, Rehobot-Ir, Kalah,
Gen / Jen 10.12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. ary Resena teo anelanelan' i Ninive sy Kala, dia ilay tanàna lehibe izany. ary Resena anelanelan' i Niniva sy Kale; io no ilay tanàna lehibe. et Rèsèn entre Ninive et Kalah c' est la grande ville .