Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Fizahatany:
Toerana mahaliana
Tourism:
Points of interest
Tourisme:
Sites intéressants