Mangoro-Onive
Ny fihaonanan' ny ony Mangoro (loko maitso) sy Onive (loko mena)
2018/10/14
19° 43' S 48° 03' E