celles   
njeo
Celui, celle, ceux, celles  - > aze, njeroa, njeroy, njeto, njoa [Poirot & Santio: Vezo]
njeroa
Ce, cet, cette, ces, celui, celle, celles, ceux  - > aze, njeo, njeroy, njeto, njoa [Poirot & Santio: Vezo]
njeroy
Celui, celle, ceux, celles  - > aze, njeroa, njeo, njeto, njoa [Poirot & Santio: Vezo]
njeto
Celui, celle, ceux, celles  - > aze, njeroa, njeroy, njeo, njoa [Poirot & Santio: Vezo]
njoa
Ce, celle, celles, celui, ces, cet, cette, ceux [Poirot & Santio: Vezo]