chambredecassation   
rantsam-pitsarana ny raharaha rehetra
chambre de cassation [SLP 1986]