diaphragme   
diafragma
diaphragme [SLP 1986]
elabakâka
diaphragme [SLP 1986]
fanovan-tsavaîvo
diaphragme [SLP 1986]