Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Tantara:
(amin' ny ankapobeny)
History:
(in general)
Histoire:
(en général)