Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Toe-karena:
(amin' ny ankapobeny)
Economy:
(in general)
Economie:
(en général)