Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Economy:
buildings, public works
Toe-karena:
fanorenana
Economie:
bâtiments, travaux publics