Fivavahana, finoana
              Rapeto 2005/06/06
18° 46'S 47° 34'E

dian-tongo-dRapeto any Ambohidratrimo