Fizahatany : fisakafoana
              Kirindy 2003/10/17 14:07

Fisakafoana ao Kirindy, avaratry Morondava