Feon-kira : (amin' ny ankapobeny)
              do