Haizavamaniry : hazo palma
              ravinala 2003/10/26 10:38
18° 56' 51"S 48° 14' 03"E