Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Geography:
(in general)
Jeografý:
(amin' ny ankapobeny)
Géographie:
(en général)