Haitoetany : tanàna
              Ambatovaky 2003/10/20 14:27

Ambatovaky, atsinanan'i Fianarantsoa