Haitoetany : tanàna
              Ambohimiandra 2003/10/01 15:55

Ambohimiandra sy farihy Mandroseza hita hatramin'ny Rova