Haitoetany : tanàna
              Antsiranana © Carambole, photo Vincent Verra