Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Tantara:
firenena
History:
clans, tribes
Histoire:
clans, tribus