Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Matematika:
alijebra
Mathematics:
algebra
Mathématiques:
algèbre