Haitoetany : tanàna
              tsena 1967/09/15

Ny tsenan-jomà any Analakely