Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Jeografý:
renirano, farihy
Geography:
rivers, lakes
Géographie:
rivières, lacs