Fizahan-teny

Ohabolana : aomby

Ohabolana Amaraina hamono aomby, iniany miady voro-tanty. [Samson 1965 #A38]

Ohabolana Amboa nihorok’ aomby : tsy fitiavana fa fangaronana ny atiny. [Samson 1965 #A54]

Ohabolana Antsiñary maty aomby tokana: tonga antoetr' androny. [Houlder 1895]
Tsiniary maty aomby tokana : nody an-toetr’ androny. [Samson 1965 #T146]
Fanazavana malagasy Ilay mahantra (antsinahary) maty omby tokana (hany nananana): ka nody amin' ny toetrany taloha. [Houlder 1895]

Ohabolana Atin’ aomby mibaby afo. [Samson 1965]

Ohabolana Dian’ aombin’ a mpirahalahy : vaky fa tsy mitriatra. [Samson 1965 #D3]

Ohabolana Fizahan’ aomby sima : midanàka ombam-bava; mizaha omban-tadiny. [Samson 1965 #F32]

Ohabolana Havok’ aomby : anatiny tsy voan’ ny menany. [Samson 1965 #H17]

Ohabolana Hozatr’ aomby ny faka : izay maharirotra tompony. [Samson 1965 #H27]

Ohabolana Kotokely nangalatr’ aomby : ny tanany an-tady, ny masony an-droranga. [Samson 1965]

Ohabolana Lohan' aomby roa tsy omby vilany raika. [Samson 1965 #L43]

Ohabolana Malemy maditra karaha hozatr’ aomby. [Samson 1965 #M72]

Ohabolana Mangala aomby revo : fangola an-tanana. [Samson 1965 #M57]

Ohabolana Maty foana karaha aomby nangalan-doza. [Samson 1965 #M97]

Ohabolana Maty mahareny karaha tadinin’ aomby. [Samson 1965 #M95]

Ohabolana Matoy vary vondrik’ aomby : omana ny naniny. [Samson 1965 #M94]

Ohabolana Mihenjain-piaka karaha aomby sira. [Samson 1965 #M148]

Ohabolana Mitan-tadin’ aomby mandrorona : moran' ny mpizaha. [Samson 1965]

Ohabolana Mpanombidy mahita aomby revo : maladia kiso. [Samson 1965 #M140]
Mpanombidy nahita aomby revo: maladia kiso. [Houlder 1895]
Fanazavana malagasy Mpamono omby nahita omby diso ny namany: ka ento faingana ny antsy. [Houlder 1895]

Ohabolana Ny trebitrebiky ny rano ka re fa ny aomby nihanana tsy hita. [Samson 1965 #N14]
Ny trebitrebiky ñy rano ka reñiko, fa ñy aomby nihanañ' alina tsy hitako. [Houlder 1895]
Fanazavana malagasy Ny fikobakobaky ny rano dia reko, fa raha ny omby nita tamin' ny alina, tsy hitako. [Houlder 1895]

Ohabolana Rasa aomby ny faty : samy mandiny ny anjarany. [Samson 1965 #R41]

Ohabolana Tadinin’ aomby : amorisana vao maneva. [Samson 1965 #T4]

Ohabolana Tadinin’ aomby maty mahare. [Samson 1965 #T3]

Ohabolana Tadinin’ aomby : taloha nomby afara. [Samson 1965 #T5]

Ohabolana Takila vaky voatsidian’ aomby : vaky misaraka tsy miharo koa. [Samson 1965 #T16]

Ohabolana Taloha nomby afara karaha tadiñin' aomby. [Houlder 1895]
Fanazavana malagasy Aloha tonga aoriana toy ny sofin' omby (milaza ny fanaovana marika amin' ny sofiny). + Ny sofin' ny omby dia isan' ny tafavoaka aloha miaraka amin' ny lohany raha vao teraka ny omby; nefa izy indray no mila fanamboarana atý aoriana rehefa tapahin' ny tompony araka izay marika tiany. Raha ampitahaina indray ny sofiny sy ny tandrony; dia ny tandrony izay vao nitsimoka taty aoriana indray no miohatra azy, fa izy tsy mitombo hoatrinona akory. Hany ka taloha tonga aoriana izy. [Houlder 1895]

Ohabolana Tandrok’ aomby tsy tokana. [Samson 1965 #T31]

Ohabolana Tolon’ aomby an-tsavoka : tsy azoazoko tsara. [Samson 1965 #T84]

Ohabolana Tonga tsy tonga karaha aomby nakarin-jaza. [Samson 1965 #T95]

Ohabolana Voronkontsy: miambi-draha tsy an-teña. [Houlder 1895]
Voronkontsy miambina aomby miambina raha tsy an-tena. [Samson 1965 #V102]
Fanazavana malagasy Vorompotsy: miambin-javatra tsy an' ny tena. [Houlder 1895]

Ohabolana Zanak’ aomby masiaka tsy matahotra an-dreniny. [Samson 1965 #Z8]

Fizahan-teny