Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Geography:
countries, people
Jeografý:
firenena, foko
Géographie:
pays, peuples