Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Géographie:
pays, peuples
Jeografý:
firenena, foko
Geography:
countries, people