Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Haibiby:
(amin' ny ankapobeny)
Zoology:
(in general)
Zoologie:
(en général)