Teny 1710 tovanana amin' ny ~ina
Firaketan' ny tsirinteny